Dropull i Poshtem:
Filluan punimet per trotuarin ne rrugen e Sofratikes.
Dropull i Siperm:
Punime ne fshatrat Llovine, Jeorgucat dhe Bodrishte.
Ndermarrja e Ujesjelles-Kanalizimeve:
Mirembajtje e Stacionit te Pompave ne Gorice, Vanister dhe Peshkepi e Poshtme.
     
GreekAlbaniaUSA