REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE
Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesaDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të KëshillitKaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga KëshilliZbatuar nga EkzekutiviPërgjigjia
1Per strehim ne shtepine e te moshuarveK14Per strehim ne shtepine e te moshuarve25.01.2021Sektori i sherbimit socialPerkrahjes Sociale08.02.2021Vendim pranimiPoEshte pranuar kerkesa
2Marrje toke me qeraK15Marrje toke me qera19.03.2021Sektori i urbanistikes/ Pyjeve dhe kollotaveKomisioni iProgramit Zhvillimit Urban, Sherbimeve publike31.03.2021Vendim pranimiPoEshte pranuar kerkesa
3Informacion per gjendjen e pasuriseK16Informacion per gjendjen e pasurise11.04.2021Sektori Juridik/UrbanistikesÇështjeve Juridike28.04.2021Vendim mos pranimiPoNuk eshte pranuar kerkesa
4Per ndryshimin e vendodhjes te stacionit te linjesK17Per ndryshimin e vendodhjes te stacionit te linjes23.04.2021Sektori i sherbimeve Sherbimeve publike06.05.2021Vendim mos pranimiPoNuk eshte pranuar kerkesa
5Doreheqje kryetari i fshatit SotireK18Doreheqje kryetari i fshatit Sotire28.04.2021Komisioni i MandateveKomisioni i Mandateve31.05.2021Vendim PranimiPoEshte pranuar kerkesa
6Doreheqje anetar i kryesise K19Doreheqje anetar i kryesise 20.05.2021Komisioni i MandateveKomisioni i Mandateve31.05.2021Vendim PranimiPoEshte pranuar kerkesa
7Doreheqje per anetar keshilliK20Doreheqje per anetar keshilli18.06.2021Komisioni i MandateveKomisioni i Mandateve29.06.2021Vendim PranimiPoEshte pranuar kerkesa
8Strehim ne shteoine e te moshuarveK21Strehim ne shteoine e te moshuarve21.09.2021Sektori i shrebimit socialPerkrahjes Sociale28.09.2021Vendim PranimiPoEshte pranuar kerkesa
9Marje me qera DepoK22Marje me qera Depo21.09.2021Drejtoria e UrbanistikesKomisioni i Programit Zhvillimit Urban28.09.2021Vendim mos pranimiPoNuk eshte pranuar
10Kerkese per terheqje nga keshilli i fshatitK23Kerkese per terheqje nga keshilli i fshatit21.09.2021Komisioni i MandateveKomisioni i Mandateve28.09.2021Vendim PranimiPoEshte pranuar kerkesa
11Kerkese per strehim ne shtepine e te moshuarveK24Kerkese per strehim ne shtepine e te moshuarve21.09.2021Sektori i sherbimit socialPerkrahjes Sociale28.09.2021Vendim PranimiPoEshte pranuar kerkesa
12Kerkese per strehim ne shtepine e te moshuarveK25Kerkese per strehim ne shtepine e te moshuarve21.09.2021Sektori i sherbimit socialPerkrahjes Sociale28.09.2021Vendim PranimiPoEshte pranuar kerkesa
13Kerkese per strehim ne shtepine e te moshuarveK26Kerkese per strehim ne shtepine e te moshuarve21.09.2021Sektori i sherbimit socialPerkrahjes Sociale28.09.2021Vendim PranimiPoEshte pranuar kerkesa
14Prishjen e nje ure te vjeterK27Prishjen e nje ure te vjeter25.09.2021Drejtoria e UrbanistikesKomisioni iProgramit Zhvillimit Urban, Sherbimeve publikeShqyrtimPo
15Kerkese per strehim ne shtepine e te moshuarveK28Kerkese per strehim ne shtepine e te moshuarve25.10.2021Sektori i sherbimit socialPerkrahjes Sociale29.102021Vendim PranimiPoEshte pranuar kerkesa
16Rikonstruksioni i nje rrugeK29Rikonstruksioni i nje rruge11.11.2021Drejtoria e UrbanistikesKomisioni iProgramit Zhvillimit Urban, Sherbimeve publikeShqyrtimPoEshte pranuar kerkesa
17Kerkese per strehim per zonjen Jorgji KaparoK30Kerkese per strehim per zonjen Jorgji Kaparo15.11.2021Sektori i sherbimit socialPerkrahjes Sociale25.11.2021Vendim PranimiPoEshte pranuar kerkesa
18Marje me qera nje angar Harallamb StamatiK31Marje me qera nje angar Harallamb Stamati02.12.2021Drejtoria e pyjeve dhe KullotaveDrejtoria e pyjeve dhe Kullotave03.12.2021ShqyrtimPoEshte pranuar kerkesa
19Marje toke bujqesore me qera Thoma NakaK32Marje toke bujqesore me qera Thoma Naka02.12.2021Drejtoria e pyjeve dhe KullotaveDrejtoria e pyjeve dhe Kullotave03.12.2021Vendim PranimiPoEshte pranuar kerkesa
20Marje ne pronesi te tokes bujqesore Nikolla DuciK33Marje ne pronesi te tokes bujqesore Nikolla Duci02.12.2021Drejtoria e pyjeve dhe KullotaveDrejtoria e pyjeve dhe Kullotave02.12.2021Vendime Keshilli pergjigje negativePoNuk eshte pranuar kerkesa
21Marje ne pronesi te tokes bujqesore Vasil MiciK34Marje ne pronesi te tokes bujqesore Vasil Mici02.12.2021Drejtoria e pyjeve dhe KullotaveDrejtoria e pyjeve dhe Kullotave02.12.2021Vendime Keshilli pergjigje negativePoNuk eshte pranuar kerkesa
22Zhbllokim ruge prane banesesA1Zhbllokim ruge prane baneses12.02.2022Zyra JuridikeZyra Juridike10.02.2022Keshilli miratoi pergjigje me shkrim te Kryetarit te BashkisePoNuk eshte pranuar kerkesa
23Kerkohet mendim per ndryshimin e tarifave te ujit te pijshem K35Kerkohet mendim per ndryshimin e tarifave te ujit te pijshem Shoqeria UK DropullShoqeria UK Dropull01.03.2022Vendim PranimiPoEshte pranuar kerkesa
24Transferim stacioniK36Transferim stacioni23.02.2022Zyra e SherbimeveZyra e Sherbimeve28.02.2022ShqyrtimPoShqyrtim
25Marje me qera nje dyqan K37Marje me qera nje dyqan 18.03.2022Zyra JuridikeZyra Juridike23.03.2022ShqyrtimPoShqyrtim
26Riperseritje KontrateK38Riperseritje Kontrate11.03.2022Zyra JuridikeZyra Juridike15.03.2022Vendim PranimiPoVendim Pranimi
27Konflikt me kryesine e fshatitA2Konflikt me kryesine e fshatit28.02.2022Keshilli BashkiakKeshilli Bashkiak28.02.2022
28Kerkese per Azil Eleni CuniK39Kerkese per Azil Eleni Cuni21.03.2022Sektori i sherbimit socialSektori i sherbimit social21.03.2022Vendim PranimiPoVendim Pranimi
29Kerkese per perdorim teritoriK40Kerkese per perdorim teritori13.06.2022Keshillit BashkiakZyra JuridikeNe procesNe procesNe procesNe proces
30Kerkese per strehim ne shtepine e te moshuarveK4Kerkese per strehim ne shtepine e te moshuarve25.03.2024Keshillit BashkiakKomisioni i ndihmes sociale29.03.2024PerfunduarPoVendim Pranimi

GreekAlbaniaUSA