Dropull i Poshtem:
Punime pastrimi ne Peshkepine e Poshtme dhe mirembajtje te rruges se Radatit.
Dropull i Siperm:
Shperndarja e ilaceve neper fshatra te zones dhe punime ne fshatrat e Klisharit dhe te Bodrishtes.
Pogon:
Punime, mirembajtje dhe dekorim i rruges se Policanit.
Ndermarrja e Ujesjelles-Kanalizimeve:
Mirembajtje e rrjetit te ujesjellesit
GreekAlbaniaUSA