Konkretisht, u kryen punime per pastrimin e ambjenteve publike ne fshatrat: Koshovice, Llongo, Fusha e Sportit ne Jeorgucat, Bularat, Dogana e Kakavies, ne Goranxi ku u rikonstruktua muri rrethues i shkolles dhe u pastrua Fusha e Sportit, kurse ne Radat u vendosen llampa ne rrjetin e brendshem te ndricimit.
Njekohesisht, punonjesit e Ndermarjes se Ujesjelles-Kanalizimeve punuan per mirembajtjen e rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatrat: Ker, Gorice, Terihat, Sofratike dhe Vanister…
GreekAlbaniaUSA