Per hapjen e nje rruge e cila do te krijoj mundesine e komunikimit midis fshatit te tyre dhe Leshinices se Siperme.
Njekohesisht, specialistet e turizmit vleresojne se hapja e nje rruge te tille do te krijoje premisa per zhvillimit te zones, duke hartuar guida te perbashketa turistike ,midis Bashkise Dropull dhe Bashkise se Finiqit.
GreekAlbaniaUSA