Konkretisht, u kryen punime Pastrimi ne fshatrat Bularat, Llovine dhe Vrisera.
Njekohesisht, punonjesit e Ndermarjes se Ujesjelles-Kanalizimeve punuan per mirembajtjen e rrjetit dhe rehabilitimin e defekteve ne fshatrat Kerre, Selo dhe Llongo.
 
GreekAlbaniaUSA