Konkretisht, u kryen punime ne fshatrat Goranxi, Sofratike, Sotire, Shen Nikolla, Frashtan e.t.j.
Nenvizojme faktin, se me ndihmen e Sherbimit Zjarrefikes te Bashkise, u vaditen pemet ne Goranxi, kurse punonjesit e Ndermarjes se Ujesjelles-Kanalizimeve kryen punime per mirembajtjen e rrjetit ne fshatin Terihat.
GreekAlbaniaUSA