Kurse , punonjesit e Ndermarjes se Ujesjelles-Kanalizimeve punuan per rehabilitimin e defektit ne rrjetin kryesor, ne Terihat, si dhe per mirembajtjen e rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatin Sofratike.

GreekAlbaniaUSA