Në kuadër të projektit Social-e i financuar nga Bashkimi Evropian, një sesion informues me gratë dhe të rinjtë e Dropullit dhe të Pogonit, të përzgjedhur për ndjekjen e trajnimeve me qëllim zhvillimin e sipermarjeve sociale.
.
GreekAlbaniaUSA