Në fshatrat Jorgucat, Zervat,Bularat, Bodrishtë, Koshovicë, Krioner dhe Goranxi është kryer pastrimi i hapësirave publike dhe punime mirëmbajtjeje të rrugëve.

GreekAlbaniaUSA