Së bashku me Nënkryetarin Panajot Dhefto për diskutimin e analizës së performancës vjetore të MZSH-së Dropull

GreekAlbaniaUSA