Bashkia Dropull u përfaqësua nga Kryetari i Bashkisë z.Dhimitraq Toli, Nënkryetarët, Administratorët, përfaqësues nga Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave, Policia Bashkiake, si dhe Kryetarë fshatrash.
Përfaqësues nga Drejtoria e Policisë Gjirokastër ishin z. Elvis Peza, Shef i Komisariatit, në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Gjirokastër, z. Gentjan Shehu, Shef i Krimeve në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Gjirokastër, si dhe z. Dario Biçaku Shef i Postës së Policisë Dropull.
Objekt i takimeve ishte marrja e masave paraprake për të luftuar kultivimin e bimëve narkotike në zonën nën juridiksion e Bashkisë Dropull.
GreekAlbaniaUSA