Në fshatrat Jorgucat dhe Grapsh është bërë pastrimi i plehrave në ambientet publike.
Gjithashtu në fshatra Hllomo, Krioner, Pepel, Zervat, Peshkëpi e Sipërme dhe e Poshtme është bërë mirëmbajtja e rrugëve, si dhe pastrimi i kanaleve.
Në fshatrat Terihat dhe Radat u riparuan dy mure të rrëzuara.
GreekAlbaniaUSA