Kryetari i Bashkise Dropull, z. Dhimitraq Toli, zhvilloi sot nje takim me drejtoret dhe  Nenkryetarin ,z. Panajot Dhefto, ku u diskutua per fazen finale te hartimit te projektbuxhetit per vitin 2020.
 Drejtorite dhe sektoret per ceshtjet ekonomike ne Bashki,po koordinojne  punen per propozimet perfundimtare te drejtorive te tjera, para se projekt buxheti te kaloje per diskutim ne komisionet perkatese dhe ne Keshillin e Bashkise.
GreekAlbaniaUSA