Drejtori i Administrimit te Ujerave, Pyjeve dhe Kullotave, z. Harallamb Ngjelo, bashke me perfaqesuesit e Zyres se Urbanistikes ne Bashki dhe, natyrisht, Administratorin e zones, z. Foti Saqellari, u ndodhen ne Sopik te Pogonit, pas kerkeses se disa bujqve,si dhe vendosjen e kufijve midis kullotave ne fshat, apo midis fshatrave te zones.
 Me kete rast, zoti Ngjelo informoi bujqit se deri ne fund te muajit, me daten 30 Nentor, perfundon afati i kontratave verore, c’ ka nenkupton se duhet te lirohen kullotat, kurse nga fillimi i Dhjetorit fillon nenshkrimi i kullotave dimerore
GreekAlbaniaUSA