Me urdhër të veçantë të Kryetarit, Dhimitraq Toli, makineritë dhe punonjësit e Shërbimeve në Bashkinë e Dropullit, ishin në terren për rehabilitimin e dëmeve dhe normalizimin e situatës.
Konkretisht, u shenua shkarje dheu në rrugët e fshatrave Radat, Kërrë dhe Glinë.
  
GreekAlbaniaUSA