Me urdher te vecante te Kryetarit, Dhimitraq Toli, dhe me mbeshtetjen e Trupave te Sherbimit Zjarrfikes, qe ne oret e para te mengjezit makinerite dhe punonjesit e Sherbimeve ne Bashkine e Dropullit, ishin ne terren per rehabilitimin e demeve dhe normalizimin e situates.
Konkretisht, u shenua shkarje dheu ne rrugen e Selose, permbytje ne Dervician dhe ne burimin e Dhuvjanit, deme ne rrugen e Radatit ,si dhe ne rrugen e Likomilit
    
GreekAlbaniaUSA