Dropull i Poshtem:
Pastrim i ambjenteve publike ne fshatin Vanister pas shirave te fundit, kurse ne fushen e Fshatit Dervician u kryen nderhyrje ne rrjetin e kullimit me ndihmen e mjetit qe afroi Fabrika e Glines. Me kete rast, Falenderojme pronaret e Fabrikes per ndihmen e dhene.
Dropull i Siperm :
Kryetari i Bashkise Dropull,z. Dhimitraq Toli, ishte ne fshatin Selo ku inspektoi punimet per normalizimin e situates, kurse ne lumin e Likomilit u kryen nderhyrje mbrojtese per mos shkaterrimin e rruges. Gjithashtu, nderhyrje u kryen edhe ne fshatin Jorgucat, per largimin e ujerave nga ambjentet publike…
Pogon:
Punime per mirembajtjen e rruges ne aksin Hllomo-Polican dhe ne aksin Skore-Sopik, ne te dale te Skorese.
 
GreekAlbaniaUSA