Dropull i Poshtem:
Punime ne Peshkepine e Poshtme, Dervician dhe Dhuvjan.
Pastrim i rrjetit te kullimit ne rruget e fshatrave Dervician dhe Goranxi.
Dropull i Siperm:
Rregullim i perkohshem i rruges kryesore ne fshatin Krioner, pas shkarjes se dheut.
Pastrim i rruges dhe rrjetit te kullimit me ndihmen e Sherbimit Zjarrfikes ne rrugen kryesore te fshatit Koshovice.
Vazhdojne punimet per kthimin e rrjedhes se lumit ne Likomil-Selo-Klishar.
Ndermarrja e Ujesjelles-Kanalizimeve:
Mirembajtje e rrjetit te ujesjellesit ne fshatrat Zervat dhe Pepel.
   
    
GreekAlbaniaUSA