Në fshatrat Peshkëpi e Sipërme, Bodrishtë, Llongo, Krioner, Sotirë, Vanistër, Likomil, Glinë, Klishar, Dervician krye pastrimi dhe mirëmbajtja i ambienteve publike dhe rrugëve të fshatit.
Në fshatrat Jorgucat dhe Haskovë u vendosën trupa ndriçimi të reja në rrugët e fshatrave, kurse në Terihat u kryen punime të rrjetin publik elektrik në sheshin e fshatit. Në Vrahogoranxi u krye mirëmbajtja dhe lyerja e Qendrës Shëndetësore . Në Likomil u zëvendësuan dërrasat prej druri për të bërë më të lehtë kalimin e mjetëve.
GreekAlbaniaUSA