Në fshatrat Terihat, Dervician dhe Llongo u krye pastrimi dhe mirëmbajtja e ambienteve publike, rrugëve dhe varrezave.
Trupat e Shërbimit Zjarrëfikës i Bashkisë Dropull ishin në gadishmëri të plotë, të Dielën që kaloi, duke vën nën kontroll zjarrin dhe duke bërë të mundur fikjen e tij, në afërsi të fshatit Jorgucat.
      
GreekAlbaniaUSA