Në fshatrat Koshovcë, Krioner, Llongo, Glinë, Terihat, Vrahogoranxi dhe Shën Nikolla u krye pastrimi dhe mirëmbajtja e ambienteve publike, rrugëve dhe varrezave.
Në fshatin Goricë, Njësia Administrative Dropull i Poshtëm u krye mirëmbajtja në rrugën egzistues të fshatit.
 
GreekAlbaniaUSA