Në fshatrat Dervician, Terihat, Vrisera dhe Bularat është kryer pastrimi dhe mirëmbajtja e rrugëve, shesheve dhe varrezave publike.
Në fshatin Jorgucat, Njësia Administrative Dropull i Sipërm përfundoi pastrimi dhe lyerja e pemëve me gëlqere përgjatë rrugës kryesore, kurse në fshatin Frashtan,Njësia Administrative Dropull i Poshtëm u riparua muri i jashtëm i shkollës të fshatit.
   
GreekAlbaniaUSA