Në fshatrat Vrisera, Jorgucat, Sotirë, Dogana e Kakavisë, Krioner, Dervician, Frashtan, Shpella e Skotinisë është kryer pastrimi dhe mirëmbajtja e rrugëve dhe shesheve publike.
Në fshatin Vodhinë , Njësia Administrative Dropull i Sipërm, është vendosur linja e re elektrike për ndriçimin publik drejt Kishës së fshatit dhe në fshatin Vrisera është bërë rikonstruksionini i çatisë së shkollës.
Në Teatrin Antik të Sofratikës është bërë e mundur mirëmbajtja e rrugës.
   
GreekAlbaniaUSA