Ky Këshill shqyrtoi propozimet e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore,ku ishte prezent edhe Prefekti i Gjirokastrës, z. Odise Kote.
KBU Vjosë i zhvillon mbledhjet në bashki të ndryshme,të cilat janë nën juridiksionin e qarqeve Vlorë dhe Gjirokastër.
GreekAlbaniaUSA