Në fshatrat Vrisera, Peshkëpi e Sipërme dhe Peshkëpi e Poshtme, Glinë dhe Lugar është realizuar mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve dhe shesheve publike.
Në fshatin Vrisera, Njësia Administrative Dropull i Sipërm është riparuar muri rrethues i varrezave publike, ndërsa në Shkollën e fshatit Bularat janë krasitur pemët.
Në fshatin Lugar u krijuan puse të reja në rrugën e fshatit.
GreekAlbaniaUSA