Kryetari i Bashkise Dropull inspektoi punimet ,jo vetem ne fshatin Vanister, por edhe ne fshatrat e tjere te Njesise Administrative Dropull i Poshtem, ku ka filluar tashme ndertimit i rrjetit te brendshem te ujesjellesit.
Ne Vanister do te vazhdojne punimet nga firma fituese per vendosjen matesve te ujit per cdo subjekt , familjar apo privat.
Nenvizojme faktin, se po ndertohen rrjetet e brendshme te ujesjellesit ne 12 fshatra, duke filluar nga Derviciani dhe deri ne Zervat.
 
GreekAlbaniaUSA