Konkretisht, ne Dropullin e Poshtem u kryen punime Pastrimi ne fshatrat Haskove, Lugar, Sofratike, Terihat dhe Frashtan. Kurse ne Njesise Administrative Dropull i Siperm u kryen punime Pastrimi ne fshatrat Sotire dhe Vrisera.
Njekohesisht, punonjesit e Ndermarjes se Ujesjelles-Kanalizimeve punuan per mirembajtjen e rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatin e Sofratikes, si dhe ne rrjetin midis Jeorgucatit dhe Nepravishtes.
 
GreekAlbaniaUSA