Edhe në ditën e Krishtlindjeve u punua në këtë rrugë ,pas ndërhyrjes së firmës fituese me fondet e emergjencës së Bashkisë Dropull.
Tashmë, edhe pas interesimit të veçant të Kryetarit të Bashkisë, z. Dhimitraq Toli, rruga është e kalueshme, por ndërkohë u kërkua një analizë e strukturës gjeologjike nga Instituti përkatës, për të konkluzuar në lidhje me vazhdimësinë e punimeve.
GreekAlbaniaUSA