Punimet me mjetin e rende te Bashkise u c’vendosen ne fshatin Jorgucat te Njesise Administrative Dropull i Siperm.
Pasi perfunduan punimet rehabilituese ne shume vende te Bashkise Dropull, me stacionin e fundit Jeorgucat, perpjekjet e strukturave te Sherbimeve do te vazhdojne edhe ne fshatra te tjere, ne te tre Njesite Administrative…
 
GreekAlbaniaUSA