Mirënjohje për “TITAN” dhe “SIDENOR”, firmat  të cilat dhuruan kontributin e tyre, si edhe falenderimet e përzemërta për mbështetjen nga
Ambasadorja e Greqisë, znj. Sofia Filipidhu, dhe Konsullin e Përgjithshëm të Greqisë në Gjirokastër, z. Dhimitrios Saharidhis!
Duke falenderuar banorët e Pogonit për mirëkuptimin në këto 30 ditë punime, pikat e lëvizjes do të jenë
Zona e Zagorisë, maja e Çajupit;
Pika kufitare e Sopikut.
Së bashku, drejt një bashkëjetese më të bukur!
    
GreekAlbaniaUSA