Derviciani, Peshkëpia e Poshtme, Krioneri, Koshovica, Vrisera, Terihati, Llongo janë më të pastra dhe më të rregullta falë pastrimit gjeneral të ambienteve publike!
 Fshati Terihat tashmë ka të mirëmbajtur murin egzistues përgjatë rrugës!  Si edhe fshati Peshkëpi e Poshtme, tashmë me një rrugë edhe më të sistemuar falë shtrimit me beton të një pjese rruge!
GreekAlbaniaUSA