Konkretisht në fshatin Dervician, punimet për rikonstruksionin te Qendrës së Kulturës po kryhen me ritme të shpejta.
Në fshatrat Zervat dhe Kakavi është kryer pastrimi i hapësirave publike dhe të rrugëve.
       
GreekAlbaniaUSA