Në kuadër të Programit Interreg Greqi-Shqipëri 2014-2020, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në bashkëpunim me Projektin “Bashkitë për në Evropë” Bashkia Tepelenë zhvillojë ditën e djeshme takimin tematik me përfaqësuesit e bashkive në zonën e lejuar të këtij programi, nën drejtimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Në këtë takim morën pjesë përfaqësuesit e bashkive si: Përmet, Sarandë, Dropull, Libohovë, Memaliaj, Tepelenë ….

Në këtë takim të moderuar nga Drejtoria e Fondeve të BE, u zhvillua në mënyrë të detajuar njohja mbi strukturën e programit, zonat e programit, objektivat dhe prioritetet tematike, kuadrin financiar, dhe çka është më e rëndësishme informacionin e nevojshëm lidhur me problematikat e hasura apo nevojat tuaja me qëllim adresimin e tyre.

GreekAlbaniaUSA