Ishte vet Kryetari i Bashkise Dropull, z. Dhimitraq Toli, i cili u interesua per gjetjen dhe zevendesimin e transformatorit, duke garantuar furnizimin normal me uje te pijshem te banoreve te Dervicianit.
Pervec punonjesve te Ndermarrjes se Ujesjelles-Kanalizimeve te Bashkise Dropull, per zevendesimin e transformatorit dhane ndihmen e tyre te cmuar edhe punonjesit e OSHEΕ-se.
GreekAlbaniaUSA