Dropull i Poshtem:
Punime per mirembajtjen e infrastruktures ne fshatrat Dervician, Goranxi dhe Gorice.
Dropull i Siperm:
Punime per mirembajtjen e infrastruktures ne fshatin Llovine.
Punime per rikonstruksionin e rruges ne fshatin e Shen Nikolles ,me ndihmen e mjetit.
Pogon:
Punime per mirembajtjen e rruges ne fshatin Polican.
Ndermarrja e Ujesjelles-Kanalizimeve:
Punime per mirembajtjen e rrjetit te ujesjellesit dhe rehabilitimin e demeve ne fshatrat Terihat, Dervician, Dhuvjan, Grapsh dhe Vrisera.
GreekAlbaniaUSA