Drejtuesit e Bashkise iu pergjigjen pozitivisht kerkesave te banoreve per rehabilitimin e rrugeve te brendshme apo segmenteve te tyre.
Shembull konkret i kesaj strategjie jane punimet per mirembajtjen e rrugeve te brendshme ne fshatin Peshkepi e Poshtme, ne Njesine Administrative Dropull i Poshtem.
Keto nderhyrje ne fshatin e Peshkepise se Poshtme do te evitojne edhe rrezikun e permbytjeve te disa shtepive gjate periudhes se dimrit.
GreekAlbaniaUSA