Në fshatrat Koshovicë, Dervician, Peshkëpi e Poshtme, Peshkëpi e Sipërme u krye pastrimi dhe mirëmbajtja e ambienteve publike dhe rrugëve të fshatit.
Gjithashtu, në fshatin Dervician u shtrua me beton një pjesë e rrugës së brendshme të fshatit e në fshatin Llongo u krye rikonstruksioni i pjesshëm i rrugës!
GreekAlbaniaUSA