Ndërhyrja ishte menjëhershme nga trupat e Shërbimit Zjarrëfikës të Bashkisë Dropull  duke normalizuar situatën.

 

GreekAlbaniaUSA