Konkretisht, Kryetari, z. Dhimitraq Toli, u interesua dhe siguroi nje sasi me cimento dhe rrjeta teli per shtrimin me beton te nje segmenti te rruges ne sheshin e siperm me drejtim tek ” Shen Nikolla”.
Me kete gjest, z. Toli iu pergjigj pozitivisht kerkeses se banoreve dhe Kryetarit te fshatit Skore.
Sic dihet tashme, Skorea eshte nje fshat malor ne Njesine Administrative te Pogonit, por per t’u mare shembull ne aspektin e organizimit dhe te infrastruktures se brendshme…
GreekAlbaniaUSA