Bashkia Dropull ka filluar sot aksionin “Pastrojmë Shqipërinë që duam” ne vijim te operacionit 6 mujor i organizuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Green Albania ne te cilen morri pjese edhe nenkryetari z. Mihal Mano.

Operacioni i pastrimit të Shqipërisë ka qëllimin e reduktimit të mbeturinave urbane, sensibilizimin e shoqërisë dhe institucioneve për problematikën e mbetjeve në vend dhe promovimin e një mjedisi të pastër dhe turizmi të qëndrueshëm.

Bashkia Dropull ka bashkepunuar per realizimit e aksionit “Ta Pastrojmë Shqipërinë – 24 Nëntor 2017”, në kryerje të përmbushjes së detyrimit institucional dhe kontributit për fillimin e ndryshimit të trajtimit të mjedisit të përbashkët.

Ju faleminderit,

GreekAlbaniaUSA