Perpjekja e Bashkise Dropull per te qene prane banoreve dhe te siguroje furnizimin me ilace te personave me probleme kronike shendetesore, vazhdon me ritme te larta. Ne te tria Njesite Administrative: Dropull i Siperm, Dropull i Poshtem dhe Pogon.
Konkretisht:
Ne Dropullin e Siperm , u dorezuan ilace pothuajse ne te gjitha fshatrat e zones…
Ne Dropullin e Poshtem, u dorezuan ilace ne Dervician, Vanister, Frashtan dhe Gline…
Ne Pogon, u dorezuan ilace ne fshatin Catister…
Administratoret, bashkepunetoret e tyre, grupet e vullnetareve, duke perfshire edhe vullnetaret tane ne Greqi, po rendin vazhdimisht ne menyre qe ilacet te dorezohen ne destinacionin e tyre, ne cdo zone, ne cdo fshat,ne cdo shtepi…

GreekAlbaniaUSA