Ditet e fundit punimet jane perqendruar ne pastrimin e ambjenteve publike ne fshatrat Dervician dhe Goranxi, duke perfshire edhe ambjentet e ish shkolles se Goranxise.
Njekohesisht, strukturat e Sherbimeve punojne per mirembajtjen dhe permiresimin e infrastruktures edhe ne fshatrat e tjere te Bashkise tone.
GreekAlbaniaUSA