Konkretisht, në fshatin Sotirë dhe në fshatin Jorgucat janë kryer punime pastrimi.
Në Dervician u vendosën puse grumbullimi per ujërat përgjatë rrugës për të shmangur problemet gjatë dimrit.
GreekAlbaniaUSA