Me interesimin personal te Kryetarit te Bashkise Dropull, z. Dhimitraq Toli, filloi shtrimi me beton per mirembajtjen e rrugeve te brendshme, ne lagjen e siperme te Lugarit.
Kurse, para pak muajsh u shtrua me cimento segmenti me i veshtire te rruges kryesore te fshatit Lugar…
GreekAlbaniaUSA