Në fshatrat Radat, Likomil, Kakavi dhe Dhuvjan u krye pastrimi dhe mirëmbajtja i ambienteve publike dhe rrugëve të fshatit.

GreekAlbaniaUSA