Një eskavator për fermerët e zonës.  Mirënjohje!

 

GreekAlbaniaUSA