Në fshatrat Dhuvjan dhe Peshkëpi e Poshtme është kryer mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve.
Në hyrje të fshatit Sofratikë janë vendosur trupa dhe shtylla të reja ndriçimi.
GreekAlbaniaUSA