Në shkollat e fshatrave Goranxi dhe Grapsh po kryen punime riparimi dhe mirembajtje.
Në fshatrat Dervician,Goranxi, Sofratikë është kryer pastrimi i rrugëve dhe hapësirave publike, ndërsa në Doganën e Kakavisë janë kryer punime mirëmbajtje me ndihmën e eskavatorit.
     
GreekAlbaniaUSA