Konkretisht, eshte nje iniciative personale e Kryetarit te Bashkise Dropull, z. Dhimitraq Toli, i cili me ndihmen e donatoreve siguroi cimento dhe rrjeta teli, kurse ne pjesen dermuese punimet u kryen nga punetoret e Bashkise.
Ne perfundimin e rikonstruksionit te 9 m te fundit te segmentit prej 100 m , ishte prezent vet Kryetari i Bashkise, z. Dhimitraq Toli.
Gjithashtu, theksojme faktin se ishte kryesia e fshatit Lugar qe siguroi cimento dhe rrjeta teli per shtrimin me beton te 9 m te fundit, ku punimet u kryen nga punetoret e Bashkise Dropull.
   
GreekAlbaniaUSA